Yhdistys

Pet Rescue Finland ry on vuonna 2016 toimintansa aloittanut eläinsuojeluyhdistys, joka auttaa kodittomia koiria Liettuassa.

Etsimme koteja tarhakoirille, järjestämme sterilointiprojekteja Liettuan maaseudulla, viemme kuukausittain tarhoille ruokaa ja tarvikkeita sekä autamme eläinlääkärikustannuksissa sekä tarhojen tilojen perusparannuksissa.

Toimintamme

Tärkein osa toimintaamme on sterilisaatioprojektit Liettuan maaseudulla sekä uusien kotien etsiminen tarhakoirille. Vastuullinen adoptio tarkoittaakin siis sitä, että yhdistys ei pelkästään tuo tarhakoiria Suomeen, vaan toimii aktiivisesti myös lähtömaan koirien tilanteen parantamiseksi. Toivomme, että jonain päivänä jokainen koira syntyisi toivottuna perheenjäsenenä, eikä joutuisi hylätyksi tarhalle.

Jokaisen Suomeen tulevan koiran kulukorvauksesta maksetaan myös yhden koiran sterilointi Liettuassa – niin tärkeää tämä on meille. 

Työn tuloksia

Me Pet Rescue Finlandin takana olevat perustajajäsenet olemme perhe, jolle eläimet ja niiden auttaminen on aina ollut lähellä sydäntä. Jokaisella meillä perustajajäsenellä on kissa tai koira, joka on joskus joutunut hylätyksi joko Suomessa tai Liettuassa. 

Omien lemmikkien lisäksi halusimme auttaa myös muita eläimiä. Liettuan hylätyt koirat ja kissat valikoituivat luonnolliseksi kohteeksi, sillä yksi Pet Rescue Finlandin perustajajäsenistä on asunut maassa jo yli 30 vuotta. Liettua on meille kaikille siis kuin toinen koti.

On vaikea uskoa, että vain päivän automatkan päässä Suomesta koirien elämä on niin paljon huonompaa. Tilanne Liettuassa on kuitenkin muuttunut paremmaksi jo omien toimintavuosiemme aikana. Meillä on siis todellinen mahdollisuus muuttaa asioita.

Pet Rescue Finland on saanut paljon myönteistä julkisuutta Liettuassa, joka on osaltaan vaikuttanut siihen, että yhä useampi paikallinen perhe adoptoi tarhakoiran. Jos tarhakoirat kelpaavat suomalaisille, miksei yhtä hyvin liettualaisille.

Yhteistyö ja jäsenet ja vapaaehtoistoiminta

Valikoimme yhteistyötarhamme tarkoin, jotta olisimme samaa mieltä toimintatavoista ja voisimme tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä. Eläinten hyvinvointi ja molemminpuolinen luottamus on meille tärkeää. Alusta alkaen olemme kutsuneet liettualaisten tarhojen työntekijöitä sekä vapaaehtoisia Suomeen tapaamaan suomalaisia adoptioperheitä ja osallistumaan tapahtumiimme.

Meillä on Liettuassa kaksi siellä vakituisesti asuvaa vapaaehtoista, Pet Rescue Finlandin yksi suomalainen perustajajäsen sekä alusta lähtien toiminnassa mukana oleva liettualainen eläinsuojeluaktivisti. He osallistuvat tarhojen jokapäiväiseen elämään ja näkevät adoptoitavat koirat paikan päällä.

Pet Rescue Finlandin toiminnanjohtaja käy Liettuan tarhoilla useita kertoja vuodessa ja on ollut yhden kesän töissä tarhalla tutustuakseen perusteellisesti tarhakoirien elämään. 

Muut Pet Rescue Finlandin suomalaiset jäsenet käyvät tarhoilla noin kolme kertaa vuodessa. Tarhavierailujen aikana pääsemme aina myös tositoimiin, eli pelastamaan hylättyjä koiria Liettuan maaseudulla. 

Suomen puolella meillä on jatkuvasti laajeneva joukko ihania vapaaehtoisia. Jokainen yhdistyksessämme toimiva on sitoutunut noudattamaan yhdistyksemme eettisiä sääntöjä. Olemme todella kuin yksi iso perhe yhteistyötarhojemme, yhdistyksen vapaaehtoisten sekä adoptioperheiden kanssa.

Eettisyys ja vastuullisuus

Kaikki koiramme tulevat Suomeen voimassa olevia maahantuontimääräyksiä noudattaen ja koirien kaupallista tuontia valvovaan Traces- järjestelmään merkittyinä. Yhdistyksellä on aluehallintoviraston eläinten tuontilupa ja olemme rekisteröityneet Traces NT- järjestelmään. 

Pet Rescue Finland on ollut alusta asti mukana suomalaisten rescueyhdistysten luomassa Responsible rescue -sitoumuksessa ja olemme sitoutuneet yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. Responsible Rescue -sitoumuksen tarkoitus on varmistaa siihen sitoutuneen yhdistyksen eettinen ja vastuullinen toiminta sekä adoptioprosessin turvallisuus. Sitoumuksen avulla rescuekoiran adoptioperheille tarjotaan turvallinen reitti valita vastuullisesti toimiva yhdistys. Näin tuontikoiriin liittyviä riskejä saadaan vähennettyä.

Responsible Rescue -sitoumus velvoittaa siihen sitoutuneita yhdistyksiä noudattamaan huomattavasti tiukempia kriteereitä kuin mitä lakisääteiset tuontivaatimukset ovat.  Kriteereissä on otettu huomioon koirien rokotesuoja, tautitestaukset sekä myös paljon puhuttaneet moniresistenttien, bakteerien sekä raivotautivasta-aineiden seulominen.

“Sinun on vastattava aina siitä, mitä olet kesyttänyt”

Antoine de Saint-Exupéry, Pikku Prinssi


Tiimi